top of page

Tik 2

Medali My Cinder Cloud

Föddes den 13 mars 2022 kl 14.06

Vikt: 370g

Smeknamn: Aska

Söker ett eget hem pga ändrade arbetsförhållanden hos den tilltänkta familjen

Sex veckor

Fem veckor

Fyra veckor

Tre veckor

Två veckor

En vecka

Ett dygn

bottom of page