top of page

Tik 2 - Medali A Star For Court Borne "Loka"


Såld till Norge

Tik nummer två föddes sist i kullen kl 21,12 och vägde 420g

Sju veckor

Sex veckor

Fem veckor

Fyra veckor

Tre veckor

Två veckor

En vecka

Ett dygn

bottom of page